KULLANIM SÖZLEŞMESİ

 İşbu Sözleşmenin konusu İnönü Mah.Kayışdağı Cad.26 Ağustos Yerleşimi Ataşehir İstanbul adresinde yerleşik İSTEK SERVİS EĞİTİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından yönetilen “www.istekkart.com” adresindeki internet sitesi (“İnternet Sitesi”) ve “İstekkart” mobil uygulamasının (“Mobil Uygulama”) aracılığı ile kullanıma sunulan Sadakat Programının (“İSTEKKART veya İSTEKKART Programı”) üyelerine yönelik olarak sunulacak hizmetlerden yararlanma şart ve koşullarının belirlenmesinden ibarettir. İSTEKKART hizmetlerinden yararlanacak üyelerin işbu Kullanım Sözleşmesi’ni üyelik başvurusunda bulunmadan ve herhangi bir hizmetten yararlanmadan önce okuması gereklidir. Kullanım Sözleşmesi’nde düzenlenen koşulların Üye tarafından kabul edilmemesi halinde, İSTEKKART kullanımı ile birlikte İnternet Sitesi’nin ve Mobil Uygulama’nın kullanımı derhal sona erdirilmelidir. Üye’nin, İnternet Sitesi veya Mobil Uygulama’yı kullanmak suretiyle ve/veya kişisel bilgilerinin yer alacağı formu doldurarak İSTEKKART başvurusu yapması halinde işbu Sözleşme’de yazılı şartları kabul edilmiş ve onaylanmış olacaktır.

 1. GENEL KOŞULLAR

İnternet Sitesi üzerinden veya Mobil Uygulama üzerinden veya yazılı formu doldurarak İSTEKKART sadakat programına başvuran ve gerekli niteliklere haiz üyelere İSTEKKART aracılığı ile sunulacak ayrıcalıklar, indirimler, kampanyalar çekilişler Şirket ile işbirliği anlaşması hizmet talebinin yapıldığı anda devam eden şirketler (“Üye İşyerleri”) tarafından sağlanacaktır.

İSTEKKART Programına kayıtlı Üye İşyerleri değişken olup güncel üye işyerlerine ilişkin bilgi İnternet Sitesi Üzerinden yayınlanmaktadır.

Şirket, İSTEKKART Programında mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler İnternet Sitesi’nde ve/veya Mobil Uygulama’da yayın tarihinde yürürlüğe girer. Şirket, Üyelere İnternet Sitesi’ne ve/veya Mobil Uygulama’ya her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir. Bu koşullar link verilen diğer internet sayfaları için de geçerlidir.

 1. ÜYELİK KURALLARI
 1. İSTEKKART KULLANIM VE AVANTAJ KOŞULLARI
  • Üye, Şirket ile Üye İşyerleri arasında yapılmış olan anlaşmalar neticesinde verilecek hizmete yönelik olarak Üye İşyeri tarafından kendisinden isim-soyisim telefon ve TC Kimlik numarası talep edilebileceğini kabul eder. İşbu bilgilerin Üye tarafından sağlanmaması halinde Üye İşyeri hizmetin sunulmasından kaçınma hakkına sahiptir. Üye İşyerine Üye tarafından sağlanan kişisel bilgilerin saklanmasına ilişkin tüm sorumluluk Üye İşyerine ait olup Üyenin Şirket’e herhangi bir talepte bulunma hakkı yoktur. 
 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI 
  • Şirket, İSTEKKART Programı dahilinde oluşturulmuş İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’nın genel görünüm ve tasarımı ile İnternet Sitesi ile Mobil Uygulama’daki tüm bilgi, resim, her türlü marka, İnternet Sitesi alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve işbu Materyaller yasal koruma altındadır. İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’da bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz veya dağıtılamaz. İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’nın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesi veya mobil uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz. 
 1. SORUMLULUKLAR
  • Kullanıcı, İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’yı başlandığı andan itibaren bu Kullanım Sözleşmesi’nin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Kullanıcı işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Şirket’in uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. Şirket, Üye’nin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir. 
 1. Hizmet Sürekliliği
  • Şirket taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Sözleşme üzerinde herhangi bir ayrıca bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak değişiklik yapabilir ve her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, servisin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkına sahiptir. Şirket, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel Kullanım Sözleşmesi’ni aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile İnternet Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile Üyelere bildirilecektir. Güncel Kullanım Sözleşmesi, İnternet Sitesi'nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve İSTEKKART Programının Üyeler tarafından kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Kullanım Sözleşmesi’ne tabi olacaktır. 
 1. Kişisel Bilgilerin Güvenliği ve İşlenmesi
  • Üye, kişisel verilerinin işlenmesine ve üçüncü kişilere aktarılmasına Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında açıkça rıza göstermektedir. Kişisel veriler üyelik sıfatı devam ettiği sürece işlenecektir.
  • Kanun kapsamında Veri Sorumlusu İSTEK SERVİS EĞİTİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir. 
 1. Gizlilik Politikası
  • İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’da, Üyeler’e daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgiler (isim, yaş, e-posta adresi, vb.) talep edilmektedir. İSTEKKART Programı çerçevesinde İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama ile toplanan bu veriler; kampanya çalışmaları veya Üye’nin hesabına yönelik özel promosyon faaliyetlerinin yapılabilmesi için İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama bünyesinde kullanılmaktadır. Kişisel bilgiler haricinde; İnternet Sitesi veya Mobil Uygulama üzerinden yapılan işlemlere ait istatistiksel veriler analiz edilmekte ve saklanmaktadır. Kullanıcı, işbu kişisel verilerin Şirket tarafından saklanmasına ve işlenmesine rıza gösterdiğini beyan etmekte olup ve işbu verilen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kullanılmasını ve 3. Kişilerle paylaşılmasını açıkça kabul eder. 
 1. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme
  • İşbu Kullanım Sözleşmesi'nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.