KULLANIM SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşmenin konusu İnönü Mah.Kayışdağı Cad.26 Ağustos Yerleşimi Ataşehir İstanbul adresinde yerleşik İSTEK SERVİS EĞİTİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından yönetilen “İSTEKKART” mobil uygulamasının (“ Mobil Uygulama”) aracılığı ile kullanıma sunulan Sadakat Programının (“İSTEKKART veya İSTEKKART Programı”) üyelerine yönelik olarak sunulacak hizmetlerden yararlanma şart ve koşullarının belirlenmesinden ibarettir. İSTEKKART hizmetlerinden yararlanacak üyelerin (“Üye”) işbu Kullanım Sözleşmesi’ni üyelik başvurusunda bulunmadan ve herhangi bir hizmetten yararlanmadan önce okuması gereklidir. Kullanım Sözleşmesi’nde düzenlenen koşulların Üye tarafından kabul edilmemesi halinde, İSTEKKART kullanımı ile Mobil Uygulama’nın kullanımı derhal sona erdirilmelidir. Üye’nin, Mobil Uygulama’yı kullanmak suretiyle ve/veya kişisel bilgilerinin yer alacağı formu doldurarak İSTEKKART başvurusu yapması halinde işbu Sözleşme’de yazılı şartları kabul edilmiş ve onaylanmış olacaktır.

1. GENEL KOŞULLAR

İnternet Sitesi üzerinden veya Mobil Uygulama üzerinden veya yazılı formu doldurarak İSTEKKART sadakat programına başvuran ve gerekli niteliklere haiz üyelere İSTEKKART aracılığı ile sunulacak ayrıcalıklar, indirimler, kampanyalar çekilişler Şirket ile işbirliği anlaşması hizmet talebinin yapıldığı anda devam eden şirketler (“Üye İşyerleri”) tarafından sağlanacaktır.

İSTEKKART Programına kayıtlı Üye İşyerleri değişken olup güncel üye işyerlerine ilişkin bilgi Mobil Uygulama Üzerinden yayınlanmaktadır.

Şirket, İSTEKKART Programında mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile Mobil Uygulama’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler Mobil Uygulama’da yayın tarihinde yürürlüğe girer. Şirket, Üyelere Mobil Uygulama’ya her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir. Bu koşullar link verilen diğer internet sayfaları için de geçerlidir.

2. ÜYELİK KURALLARI

2.1. Üye, İSTEKKART Programından faydalanabilmek için İstek Vakfı okulları veya Yeditepe Üniversitesi çalışanı, öğrencisi, velisi, öğretmeni, mezunu, emeklisi ve bu kişilerin birinci derece yakını olması gerektiğini, bu özellikle haiz olmaması halinde üyelik başvurusunun Şirket tarafından reddedileceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

2.2. İSTEKKART üyeliği kapsamında yalnızca gerçek kişi başvurusu mümkün olup verilen hizmetler aksi belirtilmedikçe tüm üyelere açık ve ücretsizdir. Aşağıdaki yazılı durumlarda, bunlarla ilişkisi olduğu tespit edilen kişi veya kişiler hakkında kanuni hakları saklı tutulmakla birlikte, Üyenin İSTEKKART üyeliği ve Mobil Uygulama kullanımını engellenebilir:

(a) Yanlış, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı verilerin Mobil Uygulama’ya kaydedilmesi,

(b) Mobil Uygulama içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması,

(c) Mobil Uygulama’nın güvenliğini tehdit edecek ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi.

(d) Üyelik esnasında ve sonrasında vermiş olduğu kişisel bilgilerin hatalı verilmiş olduğunun Şirket tarafından tespit edilmesi.

2.3. Üye, İSTEKKART Programına dahil olması için Şirket tarafından kendisinden talep edilen kişisel bilgileri eksiksiz ve doğru olarak ileteceğini kabul ve taahhüt eder. Bunun yanında Üye vermiş olduğu bilgilerde değişiklik olması halinde bilgilerini İSTEKKART hesabında güncelleyeceğini aksi halde eski bilgileri esas alınarak Şirket tarafından yapılacak her türlü işlem ve bildirimden ve bilgi güncellemesinin yapılmaması nedeniyle Şirket’in uğrayacağı her türlü dolaylı ve doğrudan sorumlu olacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

2.4. Üye, İSTEKKART Programı dahilinde üyelik başvurusunun kabul edilmesi halinde kendisinde Mobil Uygulama üzerinden paylaşılacak QR kodu ile üye işyerlerinde sunulan indirim ve kampanyalardan yararlanacağını kabul eder. Bu kapsamda Üye, kendisine QR kodu haricinde fiziki bir kart temini sağlanmayacağını ve iletilen QR kodunun elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmasından kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

2.5. Üye, QR kodunu kullanarak İSTEKKART Programı dahilinde sağlanan indirim ve kampanyalardan yalnızca şahsının yararlanabileceğini kabul eder. İSTEKKART Programında sağlanan faydaların Üye tarafından suiistimal edildiği, özel düzenlemeler haricinde bir başkasının yararlanmasının sağlandığının tespiti halinde Üye, Şirket tarafından İSTEKKART Programından çıkarılacağını ve üyeliğinin süresiz olarak iptal edileceğini kabul eder.

2.6. Üye, İSTEKKART Programı kapsamında kendisine sağlanan faydaları hiçbir şekilde ticari bir ilişki çerçevesinde satamaz, kiralayamaz, devredemez ve paraya çeviremez Aksi bir durumunda tespiti halinde Şirket ilgili üyeliği askıya alma veya derhal iptal etme hakkına sahiptir.

2.7. Şirket, İSTEKKART Programını kendi inisiyatifine bağlı olarak değiştirmek veya sona erdirmek haklarına sahiptir. Böyle bir durumda Üye, İSTEKKART Programında elde etmiş olduğu faydaları sona erdirilme tarihine kadar veya Üye İşyerleri ile yapılan anlaşmalara bağlı olarak kendilerine bildirilecek süre içerisinde kullanabilir. Üye, İSTEKKART Programının Şirket tarafından herhangi bir şekilde sona erdirilmesi halinde herhangi bir tazminat talebinde bulunma hakkının olmadığını kabul ve taahhüt eder.

2.8. Üye, İSTEKKART çağrı merkezine telefon veya e-posta ile bildirimde bulunarak üyeliğini her zaman ücretsiz olarak sona erdirme hakkına sahiptir.

2.9. Üye, İSTEKKART Programı dahillinde hizmet sunan Üye İşyerleri ile arasında Üye’ye hizmet sağlayabilmek maksadıyla mobil uygulama dahilinde sözleşme imzalaması veya onaylatılması gerekebileceğini kabul eder. Sözleşme şart ve koşulları mobil uygulama üzerinde yayınlanacaktır.

3. İSTEKKART KULLANIM KOŞULLARI

3.1. Üye, Şirket ile Üye İşyerleri arasında yapılmış olan anlaşmalar neticesinde verilecek hizmete yönelik olarak Üye İşyeri tarafından kendisinden isim-soyisim telefon ve TC Kimlik numarası talep edilebileceğini kabul eder. İşbu bilgilerin Üye tarafından sağlanmaması halinde Üye İşyeri hizmetin sunulmasından kaçınma hakkına sahiptir. Üye İşyerine Üye tarafından sağlanan kişisel bilgilerin saklanmasına ilişkin tüm sorumluluk Üye İşyerine ait olup Üyenin Şirket’e herhangi bir talepte bulunma hakkı yoktur.

3.2. Şirket ile Üye İşyeri arasında yapılan işbirliği anlaşması kapsamında Üyelerin indirim ve kampanyalardan yaralanacağı hizmet veya ürünler ile işbu faydaların sağlanacağı geçerlilik süresi belirlenecektir. İndirim ve Kampanya şartları mobil uygulama üzerinden ilan edilecek olup ilgili şartlar Şirket tarafından tek taraflı ve öncesinde haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu çerçevede Üyeler güncel kampanya ve indirim şartlarını Mobil Uygulama’dan takip edebilirler.

3.3. Üyeler, Üye İşyerleri üzerinden İSTEKKART Programı aracılığı ile almış oldukları hizmet ve ürünlerden Şirket tarafından belirlenecek olan alışverişlerinde yine miktarı ve koşulları Şirket tarafından belirlenecek PARA PUAN kazanacaklardır.

3.4. 1 PARA PUAN’ın mali değerini belirlemekte ve dileği zaman değiştirmekte Şirket münferiden yetkilidir.

3.5. PARA PUAN Üyenin İSTEKKART hesabına ilgili Üye İşyerinden gelecek onayı takiben yansıtılacaktır. İşbu yansıtma süresi konusunda Şirket’in herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır.

3.6. Üyenin sahip olduğu PARA PUAN www.istekle.com internet sitesi üzerinden yapılacak alışverişler ile İSTEKKART Programı dahilinde Mobil Uygulama üzerinden ilan edilecek diğer internet siteleri veya fiziksel mağazalarda kullanılabilecektir.

3.7. Üyenin PARA PUAN bakiyesini www.istekle.com’da ve sonrasında belirlenecek diğer işyerlerinde satışa sunulan ürünlerde kullanması için Tüketicilerin Korunmasın Hakkındaki Kanun ve işyeri şartlarına uygun bir şekilde satın alma işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.

3.8. Üyenin İSTEKKART hesabının işbu Sözleşmede belirtilen sebeplerden herhangi biri sebebiyle kapatılması halinde PARA PUAN bakiyesi geçerliliğini yitirecek ve Üye PARA PUAN bakiyesi hakkında Şirket’den herhangi bir talepte bulunma hakkına sahip olmayacaktır.

3.9. PARA PUAN Üye hesabına yüklendikten sonra 1 (bir) yıl süresince kullanılabilecek olup 1 (bir) yılın sonunda kullanılmayan PARA PUAN bakiyesi Üye hesabından silinecektir.

3.10. Üye’nin PARA PUAN kazandığı bir ürünü cayma hakkı nedeniyle iade talebinde bulunması halinde İSTEKKART sisteminde yeterli PARA PUAN’ın mevcut olması halinde iade bedeli mevcut para puanından düşülür, İSTEK E-Kartında başka yeterli para puanının bulunmadığı takdirde ise iadesi gerçekleştirilemeyen puana eş değer Türk Lirası bedel ürüne ilişkin yapılacak bedel iadesinden mahsup edilir. Bedel iadesinde Üye İşyeri para puanları haricinde ödenmiş olan bedeli nakden tahsil etme hakkına sahiptir. Bunun yanında alınan hizmet sonrasında Üye’nin iade talep etmek hakkı mevcut tüketici mevzuatları çerçevesinde bulunmamaktadır.

3.11. Şirket, İSTEKKART Programı kapsamında Üye İşyerleri ile yapacağı anlaşmalara ilişkin uygulama üzerinde belirlemiş olduğu yararlanma koşullarını ve süresini tek taraflı olarak her zaman değiştirmeye yetkilidir.

3.12. Şirket İSTEKKART programı kapsamında münferiden belirleyeceği kampanyaları ek yükümlülükler veya koşullar koyarak sınırlı sayıda Üye’nin kullanımına açabilir. Bu kapsamdaki koşullar kampanya başlangıcında Mobil Uygulama içerisinde ilan edilecektir.

3.13. Üyeler birinci derece yakınları için İSTEKKART Programına başvuru yapabilir. Üye, kişisel hesap sayfasında EK KART talebinde bulunup, Şirket tarafından onay alındıktan sonra kendisine iletilecek QR kodu ile EK KART’ı birinci derece yakınına tanımlayabilir. EK KART sahibinin yapmış olduğu işlemler sonucunda kazandığı PARA PUAN EK KART sahibinin İSTEKKART hesabına yüklenir.

3.14. İSTEKKART Programı dahilinde Şirket Üye İş Yerleri veya Üyeler ile yapılan işlemlerde Üye İşyerinin veya Üye’nin vekili, komisyoncusu, acentesi, ortağı, pazarlamacısı, bayisi, temsilcisi gibi hareket etmemektedir. Bu çerçevede Şirket Üye İşyerleri tarafından sağlanacak içerik, ürün ve hizmet kalitesi konusunda Üye’ye karşı herhangi bir taahhütte bulunmamakta olup Üye’ye sunumu yapılmış olan ürün ve hizmetler kapsamında yöneltilecek taleplerde tek sorumlu Üye İşyeri’dir

4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI

4.1. Şirket, İSTEKKART Programı dahilinde oluşturulmuş İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’nın genel görünüm ve tasarımı ile İnternet Sitesi ile Mobil Uygulama’daki tüm bilgi, resim, her türlü marka, İnternet Sitesi alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve işbu Materyaller yasal koruma altındadır. İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’da bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz veya dağıtılamaz. Mobil Uygulama’nın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesi veya mobil uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz.

4.2. Üyelere tanımlanan veya kendi belirledikleri Üye adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi veya kuruluşlarla paylaşılmasından (bu bilgilerin Üye dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından) kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan Üye sorumludur. Aynı şekilde Üye, internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, Üye adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer Üyeler’in özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Üye bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılmaktadır.

4.3. Şirket, Mobil Uygulama’nın ve diğer veriler ile programların kullanılması sebebiyle, işbu sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Şirket, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, telekomünikasyon hatlarında meydana gelen arızalar, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususlarında herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

5. SORUMLULUKLAR

5.1. Üye, Mobil Uygulama’yı kullanmaya başladığı andan itibaren bu Kullanım Sözleşmesi’nin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Üye işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Şirket’in uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. Şirket, Üye’nin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir.

5.2. Üye, İSTEKKART Programına ilişkin hizmetlerden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve diğer yasal düzenlemeler, Borçlar Kanunu, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Mobil Uygulama üzerinden yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı kabul eder. Bu duyuru, bildirim ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk münhasıran Üye’ye aittir.

5.3. Üye, diğer Üyeler’in İSTEKKART Programından yararlanmasını ve Mobil Uygulamayı kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları veya veri tabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez, hile girişimlerinde bulunamaz. İşbu hükümde belirtilen fiillerde bulunması halinde Üye’nin hesabının sonlandırılacağını ve durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

5.4. Üye tarafından, herhangi bir zaman Mobil Uygulama üzerinden hesap iptal edilebilir. Hesabını iptal eden Üye’nin Mobil Uygulama’ya giriş yetkisi iptal edilecektir. Herhangi bir şekilde sonlandırılan Üye hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme kararı Şirket’e aittir. Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

5.5. Mobil Uygulama, Şirket’in kontrolü altında olmayan başka internet sitelerinde bağlantı veya referans içerebilir. Şirket, bu sitelerin içeriklere veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

5.6. Mobil Uygulama’nın belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler bölüm içeriğinde duyurulmak kaydı ile belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar belirtilen bu kuralları peşinen kabul etmiş sayılır.Bu kapsamda ilgili bölümler veya kampanyalar için ayrıca istenen bilgilerin Üye tarafından sağlanmaması halinde Şirket ilgili bölüm kapsamıdnaki kampanyaları Üye’nin kullanımına açmama hakkına sahiptir.

6. Hizmet Sürekliliği

6.1. Şirket taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Sözleşme üzerinde herhangi bir ayrıca bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak değişiklik yapabilir ve her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, servisin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkına sahiptir. Şirket, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel Kullanım Sözleşmesi’ni Mobil Aplikasyonda Hakkımızda bölümünün içerisinde yayınlayacak ve gerek görmesi halinde elektronik posta ile Üyelere bildirilecektir. Güncel Kullanım Sözleşmesi, Mobil Uygulamada yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve İSTEKKART Programının Üyeler tarafından kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Kullanım Sözleşmesi’ne tabi olacaktır.

6.2. Üye, kayıt formunu doldurup kendisine üyeliğe kabul edildiğine ilişkin bildirim yapıldığı andan itibaren işbu Kullanım Sözleşmesi’ne uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Sözleşme, Üye’nin hesabının herhangi bir şekilde kapatılması ile kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

7. Kişisel Bilgilerin Güvenliği ve İşlenmesi

7.1. Üye, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesi kapsamında kişisel verilerinin işlenmesine ve üçüncü kişilere aktarılmasına (“Kanun”) kapsamında açıkça rıza göstermektedir. Kişisel veriler Mobil Uygulama nezdinde üyelik sıfatı devam ettiği sürece işlenecektir.

7.2. Kanun kapsamında Veri Sorumlusu İSTEK SERVİS EĞİTİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir.

7.3. Üye’nin kişisel verileri Şirketimiz nezdinde daha iyi hizmet vermek amacıyla istatistiki bilgi toplamak ve derlemek, Üyelerin daha iyi hizmet almasını sağlamak ve Üyelere Şirket’in faaliyetleri hakkında bilgi vermek amaçlarıyla işlenmektedir.

7.4. Üye, kendisine ait kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin Şirket’in belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında bulunan 3. kişilere işbu verilerin saklanması, depolanması ve herhangi bir amaçla işlenmesi için aktarılmasına açıkça onay verdiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

7.5. Üye; dilediği zaman Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Şirket’e başvurarak kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, işlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkına sahiptir.

8. Gizlilik Politikası

8.1. Mobil Uygulama içeriğinde Google Analytics’in Yeniden Pazarlama & Demografi ve İlgi Alanı Raporlaması özellikleri kullanılmaktadır. Reklam ayarları kullanılarak Görüntülü Reklamcılık için Google Analytics’in kapsamı dışında kalabilir ve Google Görüntülü Reklam Ağı reklamları özelleştirilebilir. Google Analytics ile sağlanan demografik bilgiler, Mobil Uygulama’yı ve varsa Mobil Uygulama üzerinden verilen reklamları, Üyelerin ilgi alanlarına göre özelleştirmek için kullanılmaktadır. İşbu bilgiler, hedef kitle çalışmalarında kullanılırken diğer Üyelere ait bilgilerle birlikte olmak üzere reklam yayıncıları ile paylaşılabilir. Bu bilgiler herhangi bir şekilde kişisel bilgi (isim, soyadı, T.C Kimlik No, cinsiyet, yaş vb.) içermeyip, grup olarak Üye eğilimleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve hedef kitleyi derlemek etmek amacıyla kullanılmaktadır. İşbu Kullanım Sözleşmesi’ni kabul edilmesiyle, anonim bilgilerin reklam yayıncıları ile reklam ve tanıtım amacıyla paylaşılmasına onay verilmektedir.

8.2. Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılar, Mobil Uygulama reklamlarını internet üzerindeki yayıncı sitelerde yer verdikleri banner alanlarında gösterecektir. Ziyaretçilerin Mobil Uygulama’ya geçmişte yaptığı ziyaretleri temel alarak reklamlarla ilgili bilgi toplamak, reklamları optimize etmek ve yayınlamak üzere Mobil Uygulama tarafından ve Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler ile üçüncü taraf çerezler birlikte kullanılmaktadır.

9. Fesih, Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

9.1. Şirket, Üye’nin işbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesine aykırı hareket ettiğini tespit etmesi halinde diğer tüm yasal hakları saklı kalmak koşulu ile Üye için Sözleşmeyi süresiz askıya alma, durdurma veya feshetme haklarına sahiptir.

9.2. İşbu Kullanım Sözleşmesi'nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.